Testy psychologiczne dla Sądów

Testy psychologiczne dla Sądów

  • W sprawach emigracyjnych.
  • Rozwodów, uzyskania opieki czy też wizytacji dziecka.
  • W sprawach sądowych, na temat chorób psychologicznych i medycznych.
  • W orzeczeniu, czy dana osoba jest w stanie uczesniczyć w sprawie sądowej.